Ивелина Петрова

Медицинско образование - бакалавър по здравни грижи

Социално образование - бакалавър по социална педагогика със специализация-психология

Психологическо образование - магистър по психология

Скенар терапевт I-во ниво-октомври 2005г., преподавател д-р Мариета Желева

II-ро ниво-март 2009г., преподавател д-р Йосиф Семикатов, Русия

Скенар терапевт от 2005г.

Член на Българската Асоциация по Скенар терапия

Член на Дружеството на психолозите в България